Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom

Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom

Title : Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom
Release : 2006 2023-12-07T04:44:28Z
Rating : 6.3 10 8582
Language : Japanese
Runtime : 95
Genre : Action,Adventure,Animation
Download Torrent File
Download Magnet

Description

Director By:
Toshiyuki Tsuru
Writer By:

Toshiyuki Tsuru, Masashi Kishimoto

Actors By:
Junko Takeuchi , Chie Nakamura , Yôichi Masukawa